Tìm kiếm {request} không trả lại bất kỳ kết quả nào

Chính sách dữ liệu này giải thích những loại dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi yêu cầu người chơi cung cấp trên trang web sòng bạc trực tuyến Superomatic.

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi dùng trong trường hợp sau:

 • Nếu bạn là khách truy cập, hãy đăng ký và đồng ý với chính sách sử dụng dữ liệu.

Trang web tuân theo luật bảo vệ dữ liệu.

Chính sách sử dụng dữ liệu là thỏa thuận giữa bạn và sòng bạc. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng của trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên tham khảo chính sách dữ liệu này.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Thông tin mà chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ trên trang web được gọi là "dữ liệu cá nhân". Khái niệm này bao gồm:

 • Tên và chi tiết khai sinh của bạn.
 • Giới tính và tuổi tác.
 • Địa chỉ email.
 • Mật khẩu.
 • Địa chỉ IP.
 • Kết quả khảo sát và đánh giá trên trang web.
 • Lịch sử giao dịch.

Sử dụng dữ liệu

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu nhận được cho các mục đích sau:

 • Xử lý tiền gửi và giao dịch.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và quy định.
 • Hỗ trợ công việc dịch vụ.
 • Bảo vệ tài khoản người dùng.
 • Đảm bảo an ninh trong quá trình giao dịch nhằm ngăn chặn gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • Tiếp thị phân tích hành vi của người chơi.
 • Gửi thông tin quảng cáo (khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ casino trực tuyến) đến người dùng đã đăng ký.

 

Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng mà không có sự đồng ý. Đồng thời, một số dữ liệu cá nhân được thu thập tự động khi bạn cung cấp trong quá trình tương tác với trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Một số dữ liệu cá nhân chúng tôi lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet một cách hợp pháp. Chúng tôi cũng có quyền thu hút các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc xử lý các giao dịch trực tuyến của người dùng và hỗ trợ hoạt động của tài khoản người dùng.

 

Xin lưu ý rằng bằng cách này, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin mà bạn đã cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khác và các dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng những thông tin đó hoàn toàn phù hợp với chính sách sử dụng dữ liệu này. Một số thông tin do bạn cung cấp có thể được chuyển cho các bên thứ ba bên ngoài Sòng bạc Trực tuyến Superomatic. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng các hợp đồng của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Truyền dữ liệu

 

Chúng tôi có quyền chuyển một số dữ liệu do bạn, các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức trong nhóm công ty Superomatic cung cấp. Việc chuyển dữ liệu diễn ra để thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

 

Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp mọi thông tin mà bạn quan tâm về các pháp nhân bên thứ ba có dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin về các giao dịch đã được chuyển giao cho họ.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, để cung cấp dịch vụ của họ, có quyền chuyển dữ liệu cá nhân từ trạng thái này sang trạng thái khác. Việc chuyển giao diễn ra trong Liên minh Châu Âu (EU) và trong Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA). Việc xử lý dữ liệu cá nhân ở các quốc gia tương ứng được thực hiện theo thỏa thuận của bạn với chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện một cách hợp lý để đảm bảo về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình xử lý và tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật này.

 

Sòng bạc trực tuyến Superomatic đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân theo các yêu cầu pháp lý - điều này có nghĩa là thông tin cá nhân sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba, ngoại trừ khi việc chuyển giao dữ liệu là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ của các đối tác kinh doanh.

 

Các cơ quan có liên quan, cơ quan quản lý, nhân viên của sòng bạc trực tuyến Superomatic có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ của họ. Bằng việc chấp nhận thỏa thuận này với chính sách sử dụng dữ liệu, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với các trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân ở trên.

 

Bán và phân phối dữ liệu

 

Sòng bạc Trực tuyến Superomatic không bán dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân trong quá trình mua lại và sáp nhập với các công ty khác.

 

Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho khách hàng bằng email trước khi có bất kỳ thay đổi nào trong cơ cấu công ty.

 

Chúng tôi cũng có quyền phân phối dữ liệu cá nhân, trong những trường hợp cần thiết phải tuân thủ các quy tắc của sòng bạc trực tuyến Superomatic, các hành vi pháp lý theo quy định, việc bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

 

Lưu trữ và bảo mật dữ liệu

 

Sòng bạc trực tuyến Superomatic cam kết lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân một cách an toàn. Khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Bạn có thể xóa tài khoản của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong các trường hợp cần kiểm tra các giao dịch tài chính để phát hiện gian lận, rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

 

Quyền lợi của bạn

 

Tất cả người dùng đã đăng ký của sòng bạc trực tuyến Superomatic có các quyền sau trên trang web:

 • Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.
 • Bạn có thể tìm hiểu từ dịch vụ hỗ trợ về cách dữ liệu của bạn được sử dụng, cho mục đích gì và chúng tôi sẽ đảm bảo loại bảo vệ nào.
 • Bạn có thể hủy đăng ký các dịch vụ sòng bạc trực tuyến Superomatic bất kỳ lúc nào.
 • Bạn có thể chọn không sử dụng dữ liệu của mình cho các mục đích tiếp thị.
 • Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp và giúp đỡ trong trường hợp có thắc mắc.

Trình duyệt của bản đã cũ!

Tải xuống hoặc nâng cấp lên một trong các trình duyệt sau:

У вас активирован AdBlock. Это может вызвать ошибки в работе сайта.

Как отключить AdBlock?