Tìm kiếm {request} không trả lại bất kỳ kết quả nào

Tiền thưởng

  • Thưởng cho lần nạp đầu tiên
  • Đăng ký
  • Số lượng
  • Cuộc đánh cá
  Chi tiết

  Thưởng cho lần nạp đầu tiên

  Thưởng 100% cho lần nạp đầu tiên

  Wager: 55 (để được rút số tiền thưởng phải đặt cược tổng số tiền x55 của tiền thưởng)

  Số tiền nạp tối thiểu: 150,000VND

  Số tiền khuyến mại tối đa: 1,000,000VND

  Số tiền tối đa được rút từ tiền khuyến mại: 5,000,000VND

  Số tiền đặt cược tối đa của Wager: 15,500VND

  Wager chỉ được chơi trong Slots

  Mô tả đầy đủ
  • Tiền thưởng tiền gửi thứ hai
  • Đăng ký
  • Số lượng
  • Cuộc đánh cá
  Chi tiết

  Tiền thưởng tiền gửi thứ hai

  Thưởng 50% cho lần gửi tiền thứ hai

  Đánh cuộc: 55

  Số tiền gửi tối thiểu: 150.000 VND

  Số tiền thưởng tối đa: 1.000.000 VND

  Số tiền rút tối đa: 5.000.000 VND

  Tỷ lệ đặt cược tối đa: 15.500 VND

  Chỉ trả tiền trong các khe

  Mô tả đầy đủ
  • Birthday bonus
  • Số lượng 0.00 RUB
  • Cuộc đánh cá 0.00
  Chi tiết
  Ẩn giấu

Trình duyệt của bản đã cũ!

Tải xuống hoặc nâng cấp lên một trong các trình duyệt sau:

У вас активирован AdBlock. Это может вызвать ошибки в работе сайта.

Как отключить AdBlock?